പഴംപൊരി നന്നാവാൻ ഒരു simple trick| Banana Fry | pazham pori Recipe |Evening Snack
-നന്നാവാൻ-ഒരു-simple-trick-Banana-Fry-pazham-pori

പഴംപൊരി നന്നാവാൻ ഒരു simple trick| Banana Fry | pazham pori Recipe |Evening Snack

ഡിയർ ഫ്രണ്ട്‌സ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ പഴം പൊരി. നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഉള്ള പഴം പൊരി റെസിപി. തട്ടുകടകളിൽ നിന്നും റെസ്റ്റോറന്റ്ൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ്ൽ ഈസി ആയി…

0 Comments