வெஜிடபுள் பிரியாணி & எண்ணெய் கத்திரிக்காய் | Lunch Combo Recipe | CDK 609 | Chef Deena's Kitchen
-பிரியாணி-amp-எண்ணெய்-கத்திரிக்காய்-Lunch-Combo-Recipe

வெஜிடபுள் பிரியாணி & எண்ணெய் கத்திரிக்காய் | Lunch Combo Recipe | CDK 609 | Chef Deena's Kitchen

Product Link Deep Kadai : https://amzn.to/3xvb6k9 Tawa : https://amzn.to/3xkWOTi Fry Pan : https://amzn.to/3iohbe0 Skillet : https://amzn.to/3yu3wrr Grill Pan : https://amzn.to/2U01AYS Deep Kadai : https://amzn.to/2Vye2zc Fish…

0 Comments